BEQUES POSTGRAU DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

 

Arran del tema de la concessió de la beca postgrau de la diputació de València, i atorgada pel nostre ajuntament este any, des de Compromís per Alcàsser volem fer la nostra reflexió i valoració del mateix.

En primer lloc volem dir, que la creació i concessió de les beques, com a tal, és una bona noticia, i no podem si no valorar-ho positivament, perquè  és una eina que ajudarà a persones amb els estudis universitaris acabats a l’inici de la seua vida laboral, però malgrat tot, este any hem trobat alguns aspectes que estimem millorables, com per exemple, que estes beques s’han dut  a la comissió corresponent de l’ajuntament sense pràcticament diàleg amb la resta de corporació municipal per decidir quin tipus de projecte es el més adequat per al nostre poble.

L’equip de govern va decidir optar pel medi ambient,  ho fa encertadament, amb  un tema que creiem interesant i al qual nosaltres coincidim a donar-li la importància que te,  fer una auditoria energètica i de optimització de l’energia al nostre poble.

Per això, tot i trobar molt interessant i adient el objectiu de  la beca, la nostra opinió és que ens hagués agradat que esta s’hagués  consensuat amb tots els grups de l’ajuntament.

En segon lloc, parlem de les bases, en concret del requisit número 2 , on   es menciona que per a poder aspirar a la beca s’ha de tenir  la titulació/llicenciatura o haver finalitzat el grau/llicenciatura de ciències mediambientals, enginyeria de la Energia, enginyeria Elèctrica, enginyeria forestal, o arquitectura tècnica.

Nosaltres estimem que en este punt, les bases  no donen  les mateixes condicions a altres titulacions de la rama de l’enginyeria i arquitectura que també tenen competència en l’auditoria   i optimització energètica. La qual cosa   fa que les persones que han acabat titulacions que tenen competència en este sector, no hagen estat  incloses en les bases, deixant d’esta forma fora a aquestes persones per a poder optar a la beca i no oferint a tots les mateixes condicions d’igualtat, ens consta que hi ha al nostre poble persones que han fet estos estudis   i tenen  titulacions com Física, Enginyeria agronòmica i del medi natural, enginyeria agroalimentària i del medi rural, enginyeria industrial, enginyeria mecànica, enginyeria electrònica industrial i automàtica, enginyeria química, enginyeria d’Obres públiques, enginyeria de camins canals i ports etc…que en la nostra opinió haurien de haver pogut optar a la consecució d’esta beca.

Igualment volem oferir la nostra opinió  sobre la publicitat que se li ha donat a estes beques, perquè estimem que este aspecte ha sigut molt millorable , proba del qual és que encara el dia 30 de Gener, a través del ban municipal hi havia gent que s’assabentava del projecte, i ho feia 1 dia abans de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds.

Pensem que n’hi havia temps per haver-ho fet amb més i millor publicitat, donat que el termini de presentació de sol·licituds començava el dia 19 de Gener, i així s’hagués aconseguit que tots els interessats hagueren pogut optar en les optimes condicions.

En síntesi, una vegada més ens trobem en el mateix problema de sempre, les formes de fer les coses a l’equip de govern, al nostre parer son millorables, aconseguint així que tot i estar d’acord amb els fons dels assumptes que tractem a l’ajuntament en ells, no podem acabar d’entendre el perquè no poden fer-ho amb més diàleg i transparència de cara a la resta de grups municipals.

 

Comissió executiva de Compromís per Alcàsser

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *