MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’IBI URBÀ A ALCÀSSER AL PLE DEL MES D’OCTUBRE

Del ple del nostre ajuntament celebrar el dia 25 d’Octubre, des de Compromís volem destacar com a punt més important l’aprovació de la modificació de l’ordenança de l’IBI urbà.

Abans d’aprovar esta modificació que bàsicament és la de donar l’opció als contribuents per a poder fraccionar en 4 terminis els rebuts de l’IBI, per a poder fer els pagaments al mes de Maig, Juny, Juliol i Agost, el Partit Popular va presentar una esmena a la modificació de l’ordenança que proposava que els  pagaments es poguessin dividir fins a 6 terminis.

Esta esmena del PP, que ve a recollir la voluntat de tots els grups municipals, i que ja a l’any 2015 aprovaren que en el moment que fora possible es faria, va ser debatuda àmpliament i per part de l’equip de govern se’ns va dir que comptava amb l’informe negatiu dels tècnics per aquest any 2018, donada la falta de mitjos materials i de personal per al volum de rebuts que es generarien, tot  i que per la falta de temps al presentar l’esmena aquest informe no podia estar per escrit. Per este motiu, a falta de veure l’informe dels tècnics la nostra portaveu es va abstenir a la votació de l’esmena.

Aquesta esmena finalment va ser rebutjada per el vot de qualitat de la Sra. Alcaldessa, quedant la votació amb 5 vots a favor (PP) 5 en contra (PSOE) i 3 abstencions (C’s, GdA, i Compromís) per tant es va passar a votar la modificació de l’ordenança municipal tal com estava plantejada originalment per l’equip de govern, amb 4 terminis de pagament.

Cal destacar que al debat d’este punt la nostra portaveu va intervindre per a recalcar i recordar a tots, que des del primer dia d’estar Compromís al nostre ajuntament la nostra postura sempre ha sigut la de treballar per a que el servei de recaptació d’Impostos es fera municipal i no per una empresa privada, que al nostre parer prestava este servei d’una forma irregular i que renovava el seu contracte amb l’ajuntament anualment amb el vist i plau exclusivament de l’alcaldia , i que va ser gràcies a les demandes de Compromís de regularitzar aquesta situació , desprès de lluitar en diversos plens, comptant amb els informes favorables dels tècnics vàrem aconseguir  que el servei de recaptació, tant important per al bon funcionament i bona gestió  es legalitzés i finalment es tornés a fer municipal,  en benefici de tots el veïns d’Alcàsser.

I esta lluita nostra, que al final es va poder dur endavant tenia com a objectius entre altres que es pogueren facilitar accions com esta que ara anàvem a votar, per això estàvem satisfets perquè entenem que al final tot el nostre treball podia donar els seus fruits.

Debatut el tema, la modificació de l’ordenança municipal va ser aprovada per la unanimitat de tots el grups, comptant amb el compromís de l’any 2018 tornar a estudiar el tema per veure si es pot millorar i passar el pagament a 6 terminis, per tal de facilitar el pagament a les famílies amb dificultats econòmiques.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *