RESUM DEL PLE DE DESEMBRE

Acomiadem l´any amb el darrer ple del 2017, en aquest cas a estat una convocatòria extraordinària, amb la que podem destacar els següents punts del dia:

Ordenança serveis socials:

S´ha procedit aprovar l´ordenança que regula el serveis socials que presta l´ajuntament, recuperant la gestió  per si mateix  de les ajudes socials per a  banc d’aliments que amb el govern del partit popular es va cedir per a que ho gestionés  Caritas i  Creu Roja, ara serà l´ajuntament qui a través dels servicis socials i els seus funcionaris qui realitzen una llavor encomiable, amb l´ajuda de la Conselleria de Benestar Socials dirigida per la nostra Vicepresidenta Monica Oltra, l encarregada de la distribució dels aliments.

Entenem que d’esta forma l’ajuntament troba un sistema per dignificar i repartir aquestes ajudes, mitjançant una targeta  moneder amb la col·laboració dels comerciants d´Alcàsser,  nosaltres entenem que l´administració no pot donar uns diners i desentendre’s del seu repartiment sense saber molt be  tant si es just o suficient, fent cues al carrer etc..

Esta nova ordenança va ser aprovada amb els vots de la majoria progressista (PSOE –GdA- COMPROMÍS) 7 vots, i va comptar amb l’abstenció dels partits de la dreta PP – Ciudadanos.

En aquest punt estem contents amb el resultat, perquè entenem que malgrat que el més dur  de la crisi ha passat, encara aquesta és present en moltes famílies del nostre entorn, que inclòs tenint feina, donada la precarietat d’esta i els sous, continuen necessitant d’una ajuda, donada  amb dignitat, i mai rebre almoina.

Modificació ordenança Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs locals per a la regulació d’ajornaments i fraccionaments.

Aquesta ordenança consisteix en la regulació del pagament dels tributs en executiva on els contribuents que no puguin fer front al pagament dels deutes tributaris individuals o acumulats en un expedient en via executiva podran adherir-se al sistema de fraccionament de  pagaments mensuals  segons el seu import total.

Per tant l’objectiu d’aquesta ordenança es facilitar els tràmits al contribuents per poder fer front a les seues obligacions amb l’administració pública i tractar que l’ajuntament obtinga els ingressos corresponents que posteriorment revertirà en la població en serveis públics.

Cal recordar que Compromís sempre ha defensat que els serveis que ofereix un ajuntament havien de ser prioritàriament municipals i en el cas de la recaptació dels impostos i tributs municipals, des d’un principi hem incidit a recuperar aquest servei en benefici de la ciutadania.

Ple darrere ple nosaltres hem defensat i  argumentant els motius de regularitzar aquest servei atès que ho gestionava una empresa privada al voltant de vint anys ( incomplint la llei de contractes del sector públic i davant el nostre recurs presentat el seu dia), aconseguirem que es municipalitzés la recaptació dels impostos i tributs .

Però no satisfets amb la simple gestió de la recaptació, hem insistit a millorar la tramitació dels mateixos i facilitar les formes de pagament per als veïns i veïnes del municipi d’Alcàsser.

Amb això es va presentar ahir en el ple dita ordenança que facilita el pagament dels tributs de forma fraccionada en període d’executiva, aprovada per unaninitat. Compromís per Alcàsser ens sentim satisfets dels objectius que estem complint, l’objectiu del qual sempre han sigut i seran les persones, els veïns i veïnes d’Alcàsser.

 Modificació catàleg llocs de treball.

En aquest punt l´equip de govern continua tirant la casa per la finestra, i augmentant les despeses de personal que ja estan desorbitades i molt per damunt del recomanable, desoint les recomanacions de l´interventor….

En aquest tema ens crida molt l’atenció els canvis de criteris  d’algun grup dels anomenats progressistes , que moltes vegades no sabem on van a estar, ja que fa uns mesos coincidien amb nosaltres i s’alineaven amb el criteri de la racionalització , l’eficiència i eficàcia dels recursos i de les despeses en matèria de personal, votant fins i tot en contra dels pressupostos del 2017 per l’increment de les despeses en matèria de personal, i ara on anaven  tornen  a vindre….son estos els vaivens que al nostre parer te fan perdre la ideologia, i els criteris polítics.

Cas a banda resulta el del pacte encobert que l’equip de govern manté amb C’s, que encara que no interessa fer-ho públic, tothom ho sap…d’aquest grup i entenem millor el seu vot afirmatiu….favors amb favors se paguen…

Fem una breu descripció dels canvis que aporta esta modificació:

S’amortitza (desapareix i el diners destinats a pagar també) la plaça de  Tresoreria- Coordinador, que ha estat acomiadat aquest any pel Decret d´Alcaldia, que està a espera de resolució judicial l’assumpte, i en breu decidirà la justícia si és o no de dret aquest acomiadament. Tenim que dir que era una plaça de funcionari a extingir, es a dir, que estava destinada a que quant el funcionari que l´ocupava es jubilés, aquesta desapareixeria de l’organigrama de l´ajuntament. La nostra Regidora pregunta a l´Alcaldessa si havia estat assessorada pels habilitats nacionals Secretaria i Interventor en aquesta, al nostre entendre precipitada decisió, responent que en tot moment i que han dit que continues en davant amb la decisió….tot siga dit.

Per nosaltres aquesta amortització després d´un acomiadament de un funcionari que esta  en mans de la justicia….es precipitada…que ocorrerà si els tribunals decideixen que no es ajustada a dret? Doncs indemnitzarem i pagarem com ja ha passat abans contestà l’alcaldessa….amb uns diners que no tenim pressupostats replica la Regidora,…perquè al amortitzar la plaça del funcionari la dotació pressupostaria també ho fa, i no hi haurien diners destinats per fer front a la possible indemnització.

S´amortitza una plaça d’agent de la policia local que fa un no res que havia aprovat el Ple a proposta de l’equip de govern, (recordem-ho a canvi de llevar una plaça de netejadora amb el nostre vot en contra i que contà amb el vist i plau de la resta de grups) i es crea una nova plaça d’oficial de la policia local amb més dotació pressupostaria (passem de un grup C-1 a un grup B) i tot siga dit per damunt del que es recomanable i estableixen la Llei i reglaments autonòmics que regulen els cossos de la policia local, que per cada 5 agents recomanen 1 oficial.

·         Hi havien 13 places d´agents de la policia local, menys una, es queda amb 12 places.

·         Hi havien 2 places de oficials de la policia local, més una es queden amb 3 places.

Sense entrar al fons de l’assumpte que s´ha pretès justificar amb una millor organització del departament de la policia local i que aquesta repetirà en una millor prestació del servei al poble, també es  ben cert que d’altres departaments de gestió administrativa i assistència directa al ciutadà estan molt més precaris tant per nombre, com per la situació contractual dels treballadors i per al nostre entendre deurien ser prioritaris ja que diners hi han els que hi han….

Aquestes son les baixes

Tresorer Coordinador (acomiadat pel Decret d´Alcaldia, l´assumpte està en mans de la justícia)
Agent de la policia local.
Els dos llocs de treball corresponen a les retribucions del grup C- 1

Aquestes son les altes en l´organigrama de personal de l´ajuntament:

Tècnic superior en informàtica,  amb les retribucions corresponents del grup B.
Oficial de la policia Local , amb les retribucions corresponents del grup B.
Enginyer tècnic , retribucions corresponents del grup A, concretament A 2.
Per molt que deixen caure “les gallines que entren per les gallines que ixen en al·lusió a que les despeses dels llocs amortitzats serveixen per pagar els nous llocs aprovats, no es cert i   l’augment d’aquestes en la partida de personal es més que evident, A, B, C, …

Al nostre parer, es podia complir amb la taxa de reposició i la Llei 3/2017 de 27 de Juny de Pressupostos Generals de L´Estat pel 2017, i al mateix temps crear ocupació estable, per als funcionaris i laborals interins i indefinits no fixes que porten anys en aquesta situació treballant per l´ajuntament,  aprofitant la taxa addicional de l´art. 19 de la esmentada llei mitjançant els processos d´estabilització d´ocupació temporal que preveu la Disposició Transitòria Quarta del Text Refós de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, i regularitzar la situació contractual que pateixen, e inclòs cobrir les dos places d´Administratius per promoció interna, quedant dues places d´auxiliars vacants per oferir al públic i al mateix agilitzar la carrega burocràtica i recuperar contractes i servicis externalitats amb el considerable estalvi econòmic per l’ajuntament i tot sense  pujar les despeses de personal, també hem trobat a faltar el informes juridics-económics que solen acompanyar els expedientes aquestes modificacions del Catàleg de Llocs de Treball.

L´Administració ha de ser eficaç es de veres….però també eficient i ha d’haver una coresponsabilitat entre el pressupost, la relació de llocs de treball i la plantilla orgànica de l´Ajuntament d´Alcàsser. Mentre no es treballe cap aquesta direcció, amb una optimització dels recursos i eines a l´abast,  i es faça  capritxosament sense cap criteri, el vot de Compromís serà No.

Liquidació de festes 2017

En aquest punt, es presenta quadre de les despeses de les Festes on es detalla primerament un pressupost orientatiu del total dels actes organitzats en el mes d’Agost i posteriorment es reflexa el cost total de les despeses.

Quina es la sorpresa, que els números no quadren, llavors deurien de coincidir les columnes però no es així. Quan es pregunta al regidor de Festes al respecte d’aquest descuadre explica que una despesa ha sigut pagada de una partida distinta de la de Festes del Stm Crist, sense donar mes detalls.

Tractant de trobar una explicació raonable a aquest fet, i sense cap altre tipus d’informació ens adonem que el motiu era que s’havien gastat mes diners que els pressupostats i per evitar dur a ple aquest punt per a la seua aprovació i tindre que donar explicacions de les despeses , ocultaren la informació , o siga…res de nou, l’equip de govern continua amb el seu tarannà polític.

I amb tot açò finalitzem un any més, 2017, que ha sigut intens, apassionant i per a nosaltres un any molt profitós, on hem treballat molt però on hem pogut rebre el caliu de molts veïns que ens han acompanyat i motivat.

Queda desitjar a tots un feliç 2018 sabent que al camí ens trobarem, amb el convenciment que la paciència i la perseverança son les millores companyes de viatge.

BONES FESTES I BON ANY 2018.

GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS PER ALCÀSSER

Arxivat en: General, local

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *