RESUM DEL PLE DEL MES DE GENER

Moros i Cristians: Declaració de festa d’interés local

Des de Compromís per Alcàsser apostem per la festa, per les tradicions, per donar suport al teixit associatiu d’Alcàsser, per continuar fent poble i com sempre, recolzant a les associacions festives del poble, per tant Compromís dona suport per a iniciar la declaració de les festes de Moros i Cristians d’Alcàsser com a “Bé d’interès local” com es va aprovar per unanimitat al ple amb el vot a favor de Compromís i tots els partits polítics

Moció denominació Parc “Germans Almudéver Mateu”

Compromís vota a favor de la denominació del Parc als Germans Almudéver Mateu, Vicent Almudéver Mateu de 101 anys nascut a Narbona (França) i Josep Almudéver Mateu de 99 anys, nascut a Marsella i criat a Alcàsser, Josep és un dels brigadistes internacionals que van lluitar en la Gerra Civil espanyola a favor del bàndol republicà, i l’únic que queda viu.

L’Ajuntament d’Alcàsser no és l’única institució valenciana que li ha rendit homenatge a Josep Almudéver. L’ajuntament de València amb Joan Ribó al capdavant i la Generalitat Valenciana li van fer homenatge, on Compromís per Alcàsser s’ha involucrat amb els reconeixements dels Germans Almudéver.

Ja al seu dia des de Compromís per Alcàsser vàrem enviar sendes cartes  al president i a la vicepresidenta Mónica Oltra demanant el reconeixement d’estes persones del nostre poble. Fa uns dies el promotors d’esta moció comptaren amb Compromís i la majoria de forces progressistes del consistori per dur-la endavant, però la sorpresa va ser per als dos, per a Compromís i per als promotors de la iniciativa, que el PSOE i Gent d’Alcàsser deixaren fora a Compromís, un col·lectiu que se ha involucrat molt en aquest aspecte.

Ens haguera agradat que els dos partits polítics PSOE i Gent d’Alcàsser hagueren comptat amb la majoria progressista que tenim al consistori i d’esquerres per fer una moció conjunta amb Compromís, però ja sabem quin partit i de que forma governa a Alcàsser, un partit que es creu autosuficient, que no dialoga, que no parla i du quasi 3 anys governant amb minoria i poca mà esquerra.

Moció sobre memòria històrica

L’octubre de 2007 el Congrés dels Diputats aprovà l’anomenada Llei de la Memòria Històrica (Llei 52/2007, de 26 de desembre) per la que es reconeixen i amplien drets, i s’estableixen mesures en favor de qui va patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.

La llei de la Memòria Històrica eleva a rang normatiu allò que és essencial a qualsevol societat democràtica, és a dir l’adopció “d’una sèrie de mesures en relació amb els símbols i monuments commemoratius de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentades en el principi d’evitar tota exaltació de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura, en el convenciment que els ciutadans tenen dret a què així siga, a què els símbols públics siguen ocasió de trobada i no d’enfrontament, ofensa o greuge”.

El seu article 15, destinat als “Símbols i monuments públics”, diu textualment: “Les Administracions públiques, en l’exercici de les seues competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura”.

La llei per tant, no fa referència a reconversions i atribueix a les administracions públiques la tasca de retirar tota simbologia franquista encara present avui en dia.

Des de múltiples municipis han retirat la simbologia franquista dels seus pobles i han endegat projectes de recuperació de la seua memòria històrica local.
Compromís per Alcàsser està a favor de la moció sobre memòria històrica
votant a favor Compromís, PSOE, Gent d’Alcàsser, C’s i abstenció del PP.

Precs i preguntes

La nostra Portaveu i Regidora Isabel Parra  va sol·licitar als tècnics de l’ajuntament facen un informe sobre la possibilitat de cobrar una taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial de domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.

A Compromís per Alcàsser entenem que cobrar esta taxa a les empreses subministradores d’energia ajudaria a millorar les finances del nostre consistori, i podria repercutir en la baixada d’impostos o taxes als veïns i veïnes del poble.

Un exemple clar és la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic que han d’abonar les empreses de subministrament per les instal·lacions de generació, transport i distribució. La Llei d’Hisendes Locals recull a l’article 23.3.k, la possibilitat d’establir una taxa per gravar les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua i gas que ocupen el sòl, subsòl o el vol de vies públiques o d’altres de domini públic local.

A més, l’article 24 de la Llei d’Hisendes Locals defineix els mètodes de càlcul de la quota tributària ja siga a través de la valoració de la utilitat de mercat derivada de l’ús o aprofitament o bé de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinga l’empresa subministradora al terme municipal per l’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals.
Atés que mitjançant les ordenances fiscals els municipis poden exigir, com alguns ja fan des de fa temps, a les empreses explotadores de serveis de subministraments que, actuant com distribuïdores i/o comercialitzadores, presten serveis que resulten d’interès general o afecten la generalitat o a una part important del municipi una taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts generats al municipi.

Atès que les sentències del Tribunal Suprem estableixen que els ajuntaments també podran establir una taxa per a les empreses que compten amb xarxes que travessen el terme municipal, però que no van directament vinculades a la prestació de serveis al municipi.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *