🔊Ple d’octubre de l’Ajuntament d’Alcàsser proposta de Compromís de la baixada del tipus de gravamen de l’IBI

PLE D’OCTUBRE DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀSSER
–BAIXADA IBI–

El punt més important en el ple d’octubre va ser la proposta de baixada del impost del IBI, un punt un tant polèmic perquè es presenta la necessitat de valorar diferents factors per dur a terme aquesta mesura de forma responsable i coherent a la idiosincràsia del nostre poble.
Per una banda volem remarcar que la línia de compromís Alcàsser és ajudar a les famílies amb economies febles, donat que els darrers temps la situació econòmica al nostre país ha anat agreujant degut a la manca de feina, retallades sanitàries, educatives, en la majoria de serveis, estafes financeres i gestions irresponsables. Per tant es necessari reduir la pressió fiscal de les famílies d’Alcàsser, encara que no podem fer la proposta que a nosaltres ens agradaria perquè hem de complir la llei pressupostaria i garantir l’estabilitat econòmica en els conters de la vidriola de l’ajuntament. Per donar un exemple és com l’economia familiar, no pots gastar més dels diners que ingresses, així que per traslladant aquest símil a l’ajuntament, els ingressos que obté una administració a banda de les subvencions son les taxes i impostos. Així que si disminuïm els ingressos és ineludible rebaixar les despeses (destinades a oferir serveis públics com programes culturals, programes educatius, festes, ajudes a les diferents entitats festives, millora i ampliació de espais públics, programes socials, etc.) però la situació que presenta hui en dia l’ajuntament d’Alcàsser permet una baixada substancial del IBI i per aquest motiu el grup compromís Alcàsser va presentar al ple d’octubre la següent proposta d’estalvi a les famílies:

1️⃣ ️ 💹 Baixar un 2% el tipus de gravamen del IBI, la disminució del qual tindrà efecte minoritari sobre el pressupost i no afecta al compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2️⃣️ 📉 Gaudiran d’una bonificació del 3% de la quota de l’IBI els subjectes passius que satisfacin els seus deutes mitjançant domiciliació en una entitat financera . La bonificació serà aplicable automàtica als rebuts domiciliats en la data de meritació de l’impost.

Ara es preguntaríem perquè aquesta quantitat i no una altra, i la resposta al nostre parer és clara;

➡️Primerament considerarem important mantenir la gratificació a les famílies que complisquen amb la seua obligació com a ciutadans mitjançant el pagament d’aquest impost per domiciliació bancaria.

➡️ Segon i encara que no estava en la proposta però que reivindicarem va ser el pagament dels impostos de forma fraccionada cada mes, els dotze mesos a l’any.

– ➡️Tercer i el més important, el tant per cent que exigim pot semblar insuficient però recordem que a mesura que rebaixi el IBI la quantitat de serveis i la qualitat dels mateixos poden minvar (es deuria minorar les partides d’educació, cultura, medi ambient, esport, festes….) i estimem que els veïns i veïnes d’Alcàsser mereixen uns serveis òptims i dignes els quals faciliten la vida en el nostre poble a més a més , no oblidem de la obligatorietat de complir la regla de gasto i estabilitat pressupostaria.

En 2015 la nostra regidora Isabel Parra va haver d’aprovar un pla econòmic financer per l’incompliment de la regla de gasto i estabilitat pressupostaria, donat que anteriorment s’havia reduït el IBI i s’havia excedit el gasto. Es un sostre de despesa que no ens agrada, la famosa regla del Ministre Montoro i l´austeritat en la despesa pública per damunt de tot, fins i tot de les persones, però es devia complir i així ho feia constar l´interventor en els seus informes. Per aquesta raó i per a que aquesta situació no es torne a repetir, compromís Alcàsser estima adequat baixar un màxim d’un 3% el impost del IBI.

Però malgrat la nostra voluntat de millorar la situació económica de les families, aquesta iniciativa s’ha quedat en el calaix per manca de diàleg i consens… Esperem en benefici dels veïns i veïnes d’Alcàsser, que per al pròxim ple s’aprove una rebaixa dels impostos municipals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.