ESMENA A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS I EL SEU ENTORN.

A la Taula de Contractació per la licitació de les obres de les piscines municipals i el seu entorn, l´empresa finalista, va proposar en el sobre “B” , realitzar l´obra a un preu molt baix, (el que s´anomena baixa temerària), del preu establert per el tècnic municipal.

La Regidora de Compromís va ser l´únic membre a la taula de contractació que és va oposar a la adjudicació a la empresa finalista, i així ho va fer constar en l´acta, per el motiu esmentat “fer una oferta de realització de l´obra temerària”, en el que això pertoca respecte la Llei de Contractes en el Sector Públic.

Els tècnics municipals corroboraren com queda acreditat en el seus informes, el manifestat per la Regidora de Compromís, “que aquesta baixada de preu incorria en baixa temerària” ponderant les mitges de les distintes ofertes econòmiques amb el preu de licitació, i compliren l´establert a la Llei de Contractes en el Sector Públic.

Per escrit requeriren a l´empresa per aportar la documentació, acreditacions i certificacions d´obra realitzades, així com fiança del 20%”, per estudiar-la i comprovar que tot fora correcte, i assegurar-se que l´empresa compliria amb el projecte d´obra, ….adonat-se que la documentació presentada no era del tot correcta i a més a més no hi podia fer front a la fiança demanada, adjudicat-se la licitació i el projecte d´obra a l´empresa següent.

En el Ple de l´Ajuntament celebrat el dia 2 de desembre de 2015, s´adjudicà de manera definitiva “l´Obra Piscina Municipal Rehabilitació i Adequació del Seu Entorn”, amb els vots a favor del Partit Socialista, Partit Popular, Ciudadanos, i Compromís, amb l´abstenció de Gent d´Alcàsser.

També hem proposat una xicoteta modificació del projecte, per a que siga estudiada pels tècnics municipals que creiem que serà ben rebuda.

Compromís per Alcàsser.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.