MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER L’ERADICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I PER LA DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES.

El dia 25 de novembre commemorem el dia internacional per l’eradicació de les violències masclistes. La persistència de valors i actituds retrogrades, masclistes i patriarcals mantenen unes arrels profundes a la nostra societat i perpetuen les relacions desiguals entre dones i homes.

El desmantellament de drets que estan significant la crisi econòmica, les polítiques d’austeritat i les retallades en l’estat del benestar impliquen un retrocés en la llibertat i l’autonomia econòmica de les dones. Aquests danys estan precaritzant la vida de les dones i situen l’horitzó de l’eradicació de la violència masclista més lluny encara.

Per una banda les recomanacions generals del comitè de la CEDAW (de l’any 1992) i per l’altre del conveni d’Istanbul del Consell d’Europa per prevenir i combatre la violència contra les dones  ha de ser una prioritat del país, per a totes les institucions públiques, des de l’àmbit educatiu fins al judicial i, especialment en aquest últim.

Les xifres visibles de la violència masclista en totes les seves formes i expressions, des dels maltractaments en l’àmbit de la parella, la violència sexual o els assetjaments laborals, entre altres múltiples manifestacions, així com els perfils dels agressors masclistes i la gravetat de l’augment de la violència en la població més jove, com alerten recents estudis, constaten una realitat inacceptable en qualsevol país democràtic.

Més enllà de les dades visibles, informes recents com el de l’Agència de Drets fonamentals de la Unió Europea presentava unes conclusions alarmants: un 22% de les dones a l’Estat Espanyol afirmava haver patit violència física o sexual i ho callava. I un 30% denunciava haver patit violència física, psicològica o sexual a la infància per part d’un adult. Xifres que tenen rostre, nom i cognom, vides. Que descriuen una xacra que no para de créixer i que esdevé una situació dramàtica que qüestiona els fonaments de la nostra democràcia incapaç de garantir el dret de les dones a viure lliures de violència.

 

El dia internacional per l’eradicació de les violències masclistes, el dia 25 de novembre és una oportunitat per fer visible una vegada més aquesta situació devastadora, que nega a milions de dones el seu dret a viure una vida lliure de violència. Però no n’hi ha prou amb fer-la visible, cal un compromís ferm social i polític per tal de combatre-la i eradicar-la. Per això el grup municipal de Compormís per Alcàsser presenta per a la consideració i l’acceptació pel Ple municipal la següent:

 

MOCIÓ

Aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i expressa les seves condolences a les seves famílies i amistats. Així mateix, manifesta la seva repulsa a totes les manifestacions de violència masclista, referma el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors.

Per tot això, aquest Ajuntament es compromet a:

 1. Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situació d’extrema vulnerabilitat.
 2. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills menors.
 3. Demanar a la Generalitat que avanci en el desplegament de la llei per l’eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització dels desplegaments de la xarxa de recursos, per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments de les pensions.
 4. Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la llei de Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere, en coordinació amb tots els poders públics, tant locals, com autonòmics i estatals, específicament.
 5. Adoptar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de la llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere, en coordinació amb els poders públics, locals, autonòmics i estatals.
 6. Reposar els fons pressupostaris que han patit retallades.
 7. Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència masclista.
 8. Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avalar aquesta implantació en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial.
 9. Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la seva eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori.
 10. Avançar en una formació i especialització de tots els professionals que intervenen davant aquesta violència i garantir que qualsevol modificació que es porti a terme en els estructures desenvolupades per combatre aquesta violència, no perdi la seva especialització.
 11. Garantir el compliment del conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència de la dona i la violència masclista, conegut com el Conveni d’Istanbul.
Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.