MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS

Atès que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més enllà del comerç,  ja que l’acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, especialment en la salut, l’alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa.
Atesa també la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del TTIP, que representa una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu nom: el mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat com un document secret. De fet, als membres del Parlament Europeu, que exerceix un paper important en les relacions comercials d’Europa ja que pot vetar els acords comercials (com va fer amb l’Acord Comercial Anti-falsificació, ACTA), només se’ls permet l’accés limitat als textos de negociació i amb serioses prohibicions i restriccions.
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de l’Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col•lectiva. L’agenda de negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d’avançar en major protecció dels drets laborals.
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l’aplicació de conceptes com el “reconeixement mutu” dels estàndards i altres estratègies. Sobre la base del “reconeixement mutu”, les empreses transnacionals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l’altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la pràctica, s’anul•laria de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria un dúmping des-regulador sense precedents.
Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar de la identitat europea. El fet que no s’inclogui l’excepció cultural en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en general. .
Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera que afectaria directament a matèries tant sensibles com la salut, el medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar al Govern Valencià i al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text de proposta d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units.
Segon.- Declarar Alcàsser «Municipi contrari al Tractat TTIP» en quant pot veure’s afectat pels efectes de l’esmentat tractat.
Tercer.- Traslladar aquests acords a les Corts Valencianes , al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.