MOCIÓ EN DEFENSA DELS LLAURADORS VALENCIANS

 

 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL LLAURADORS I ELS CÍTRICS VALENCIANS

 

De nou, la Unió Europea perjudica el nostre camp i aquelles persones que viuen d’ell. Fa a penes un mes, (el 14 de setembre) s’aprovava en el Parlament Europeu una modificació del règim d’importació de cítrics del sud d’Àfrica,  Malauradament, només els eurodiputats valencians, murcians i andalusos i els eurodiputats de Podemos, i altres grups d’esquerres van votar en contra d’aquesta barbàrie, la resta d’eurodiputats de l’Estat és van abstenir o van votar a favor.

Fins ara, els cítrics del Sud d’Àfrica podien ser importats sense aranzels fins al 15 d’Octubre, això volia dir que garantien que durant els mesos d’estiu hi haguera taronges  allà on en volien, però a mesura que començava la campanya de la taronja valenciana, si els sud-africans volien portar les seues taronges a la Unió Europea havien de pagar unes taxes.

Gràcies a la modificació del règim d’importació de cítrics del Sud d’Àfrica, podran arribar fins al 30 de novembre. Tradicionalment, la campanya de la taronja valenciana comença en el mes de setembre i fins el 31 d’Octubre, inclou la campanya conjunta de varietats com  és IWASAKI, CLAUSELLINA, OKITSU, CLEMENRUBI, OROGROS, LOVELINA, MARISOL, ORONULES, ARRUFATINA I OROVAL I parcialment  les varietats FOKUMOTO, NEWHALL, NAVELINA, OROGRANDE, CLEMENULES ; si la taronja del Sud d’Àfrica,  pot arribar a Europa (incloent la Comunitat Valenciana i, per tant, Alcàsser) sense cap cost, perjudicarà molt notablement les nostres taronges i, com a conseqüència, els nostres llauradors.

La situació econòmica dels llauradors citrícoles valencians és molt dolenta i, de nou, des d’Europa, ens intenten clavar l’estaca de mort.

A tot açò, li hem de sumar el risc de contagi de les  plagues foranies de les  taronges  . L’any 2016, el nombre de deteccions de taronges amb malalties ha estat molt més elevat que els anys anteriors,  la qual cosa s’agreuja si a més a més els allarguem el termini perquè des de l’estranger es puguen portar sense cap cost taronges al nostre territori.

El vertader perill esta a la bactèria que provoca la malaltia  del greening, (bactèria HLB), que ara ja esta en Portugal i Grècia, i que si s’introduís més enllà, pot ser suposes la fi de l’agricultura no tant sols a València sino a tota Espanya.

Actualment, hi ha un pla de contingència coordinat des del Ministeri d’Agricultura i el govern portuguès ja que s’ha detectat Trioza Erytreae-psilido africana dels cítrics, ú dels insectes vectors de la bactèria causant d l’ HLB en estes zones.

Igualment s’han detectat a les fronteres de la Unió Europea altre de els insectes vectors que transporten la bactèria diaphorina citrí, amb el consegüent perill si no s’adopten les mesures de prevenció immediates en quant a exportació i de sanitat vegetal urgents i adients.

 

 

Per tot açò, el Grup Municipal Compromís per Alcàsser sol·licitem al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següents acords:

 

  1. L’Ajuntament d’Alcàsser insta el Consell de la Generalitat Valenciana a posar-se en contacte amb la Presidència del Govern de l’Estat per tal que realitze les accions oportunes davant la Unió Europea per a compensar econòmicament mitjançant ajudes els llauradors citrícoles valencians.

 

  1. Instem el Consell a demanar al Govern de l’Estat que presente les propostes oportunes davant la Unió Europea per a intensificar i reordenar les polítiques destinades a la cerca i obertura de nous mercats, així com a la conservació dels mercats actuals, per tal de pal·liar els efectes de l’entrada sense aranzels de les taronges del Sud d’Àfrica.

 

 

  1. Instem el Consell a posar-se en contacte amb la Presidència del Govern per tal d’iniciar els tràmits necessaris perquè aquesta mesura no és faça efectiva en l’acord comercial amb els països del Sud d’Àfrica i les taronges del Sud d’Àfrica paguen aranzels a partir del 15 de setembre i que no entre així en competència deslleial amb la taronja valenciana.

 

  1. Instem el Consell a posar-se en contacte amb la Presidència del Govern de l’Estat per tal que busque aliances amb els altres països i aconseguir que els països voten en contra d’aquest canvi en el tractat sud-africà.

 

  1. Instem el Consell a posar-se en contacte amb la Presidència del Govern de l’Estat per tal que la Unió Europea garantisca Establiment de contingents d’importació “regressius” en els quals les majors quantitats d’importació s’establisquen els mesos de juny a setembre i a partir del mes d’octubre vagen descendint progressivament els volums de cítrics importats a nivells que no pertorben el mercat comunitari quan entren en comercialització les varietats valencianes.

 

 

  1. Instem el Consell a posar-se en contacte amb la Presidència del Govern de l’Estat per tal que la Unió Europea garantisca l’establiment d’un únic port d’entrada de cítrics procedents de Sud-àfrica a la Unió Europea i, preferiblement, al port de València o Castelló per la seua proximitat als punts de reexportació als mercats comunitaris.

 

  1. Instem el Consell a posar-se en contacte amb la Presidència del Govern de l’Estat per tal que la Unió Europea garantisca la implantació en este port d’inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i malalties de quarantena com el citrus black espot o “taca negra” dels cítrics i que inspeccionaran detingudament cada enviament procedent del Sud africà i elevant el número aleatori de mostres dels cítrics. S’incrementarà, a la vegada, les exigències en els següents controls:

 

Documental: determinar rigorosament que els enviaments estan acompanyats dels certificats o marques exigits en la normativa.

 

D’identitat: determinar exhaustivament que els enviaments consisteix en o contenen els vegetals o productes vegetals declarats en els documents exigits.

 

Fitosanitari: determinar que els enviaments (inclòs els envasos i els embalatges de fusta) compleixen els requisits fitosanitaris..

 

  1. L’Ajuntament d’Alcàsser insta el Consell a posar-se en contacte amb la Presidència del Govern de l’Estat per tal que la Unió Europea garantisca revisar i millorar, en la mesura del possible, el protocol de transport de cítrics, especialment pel que fa a temperatures dels contenidors.
  2. L’Ajuntament d’Alcàsser insta el Consell a que demane un estudi d’impacte de l’acord amb Sudàfrica i els 9 països més, en els productes agraris mediterranis, concretament els cítrics i que es prenguen mesures, entre elles:

-contingentar l’exportació

-realitzar inspeccions en origen

– designar un únic port d’entrada d’estos enviaments i per un únic país.

  1. Instem el Consell a posar-se en contacte amb la Presidència del Govern de l’Estat per tal que la Unió Europea garantisca que els cítrics importats estiguen sotmesos als mateixos estrictes criteris en quant als tractaments químics  rebuts, tant en la pre-collita com en la post-collita i el registre obligatori dels magatzems de manipulació i envasament, així com les inspeccions oficials in situ dels horts. Tot amb la finalitat de garantir la correcta salubritat  dels cítrics que arriben al consumidor final.

        En Alcàsser, a   28 de Novembre de 2016.

alcasser-tarongesignat Isabel Parra Garcia,

portaveu de Compromís per Alcàsser

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.