MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN BANC DE TERRES DE CULTIU A ALCÀSSER

 

EXPOSICIO DE MOTIUS:

L’agricultura ha estat, durant segles, un puntal bàsic de l’economia del nostre poble. En les darreres dècades, però, la seua importància ha reculat, fet que ha originat, també, una afecció mediambiental, ja que nombroses terres de conreu han desaparegut sota pressions urbanístiques o econòmiques. Des de Compromís fa temps que vam estudiar una via per possibilitar la continuació de l’activitat agrària al terme d’Alcàsser, en la línia de la creació d’un Banc de Terres.

La funció primordial d’aquest Banc de Terres havia de ser projectar l’activitat agrària cap al futur, lluny del perill de desaparèixer completament del nostre poble.

A través del Banc de Terres, els llauradors que encara conreen els terrenys agraris haurien de poder agrupar les finques i, així, i amb la col·laboració de l’Ajuntament i de les associacions de llauradors, optimitzar-ne la gestió i rendibilitzar els conreus. A més a més, i per a aquells propietaris de terrenys que no puguen o no vulguen continuar el conreu, s’hauria d’habilitar la possibilitat de posar en venda o lloguer o de permutar les terres per tal que d’altres persones puguen fer-ho.

D’aquesta manera, l’Ajuntament s’hauria d’implicar, fent d’intermediari per tal que la gent que vulga dedicar-se a l’agricultura puga accedir a les ajudes existents i, en el cas de gent que comença de zero, fomentar-ne d’altres, com ara microcrèdits per a les primeres inversions.

Tot plegat, l’objectiu bàsic del Banc de Terres seria la de revaloritzar socialment la figura del llaurador, de manera que es puga percebre l’agricultura com a mitjà de vida.

A més a més, el Banc de Terres hauria d’anar de la mà d’altres mesures, com la creació d’una marca “Productes Frescos de l’horta de València” i la seua promoció dins i fora del País Valencià, per tal d’ajudar a defensar els interessos dels llauradors   i a fomentar l’ocupació al nostre poble, a més de col·laborar al manteniment de pulmons verds al terme municipal.

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal de  Compromís, el Ple de l’Ajuntament d’Alcàsser acorda:

PROPOSTA D’ACORD

1.- La creació d’un equip de treball, amb la participació de tots els grups municipals, agents socials implicats, sindicats agraris etc, que elabore i propose a este ple un reglament que regules les bases  pes a la creació d’un banc de terres de cultiu a Alcàsser, tot seguint l’exemple d’altres municipis del nostre entorn, per tal de promocionar l’activitat agrària al nostre poble.

2.- suggerir a este grup de treball que com a base per elaborar el reglament tinga els següents punts, que haurien de ser continguts i objectius del banc de terres.

  • – Registre de terrenys posats a disposició del Banc de Terres, que comprenguen els terrenys agrícoles municipals sense ús i els de particulars, tant els d’aquelles persones que vulguen conrear la terra tot agrupant finques com aquelles que les vulguen llogar, cedir o permutar per tal que altres persones les puguen conrear.
  • 2 .- Registre de persones que vulguen conrear les terres del Banc de Terres, a les quals se’ls facilitarà l’accés a les terres del Banc.
  • – Intermediació entre les persones que vulguen dedicar-se a l’agricultura i les possibles ajudes existents, a més a més del foment d’altres ajudes pròpies com ara microcrèdits per a les primeres inversions.
  • -Proposar a l’òrgan que corresponga de la Generalitat Valenciana  la promoció d’una marca pròpia per als productes agraris de l’horta de València.

 

 

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.