RECURS CONTRA LA SUBROGACIÓ DEL TREBALLADOR DE L’EMPRESA DE RECAPTACIÓ D’IMPOSTS.

En el Ple celebrat el dia 27 de gener de 2016, en el punt 5, Recurs de Reposició de Compromís, contra l’acord plenari de 23-12-2015, acceptant la subrogació del treballador de Martínez Centre de Gestió SL, ha sigut estimat i acceptat, amb els vots a favor de Compromís, Partit Socialista, Partit Popular i Ciudadanos, amb l’abstenció (sense argumentar els motius d’ aquesta) de Gent d´Alcàsser, per la qual cosa s’anul·la la subrogació del treballador de la concessionària després de rescatar i municipalitzar el servici de recaptació d’imposts municipals, complit amb la normativa i principis constitucionals d´accés a la Funció Pública, i no es realitzaran més contractacions en el Consistori fins que es realitzen les corresponents bosses de treball dels diferents llocs a cobrir per necessitats dels servicis municipals, i s’aprove la corresponent oferta d’ocupació Pública.

Ha sigut el treball de control i fiscalització de la Regidora de Compromís Isabel Parra, en la gestió dels tributs locals, la qual cosa ha permès, rescindir el contracte de recaptació amb la concessionària que es trobava caducat i prorrogat tàcitament (prohibit per la llei de contractes del sector públic) , sent abonat el mateix de manera irregular (existia partida pressupostària, però no es podia abonar de la mateixa) per mitjà de crèdits extrajudicials (aquestos estan destinats a abonar despeses i factures no pressupostades) , i municipalitzar el servici de recaptació d’imposts, sense la suposada obligació esgrimida per la concessionària i acceptada per l’equip de govern socialista, de subrogar el treballador de la mateixa, vulnerant tota la normativa d’accés a la Funció Pública, i els principis d’ igualtat, mèrits i capacitat, establits en la Constitució.

El recurs presentat per la Regidora de Compromís dins del termini i la forma escaient, comptava amb l’informe favorable de la Secretaria de l´Ajuntament, i des de ací és vol agrair públicament al Partit Socialista la seua rectificació, ens consta molt, moltíssim en política i als polítics, reconèixer les errades i rectificar.

A Compromís per Alcàsser, recolzem un govern progressista i municipalista, que siga transparent i acabe en les polítiques dèspotes i autoritàries en matèria de contractació, i donarem suport sempre a qui coincidisca amb aquestes senyes d´identitat, transparència, eficàcia i eficiència en la gestió dels servicis públics son símptomes d´un bon govern.

 

Compromís Per Alcàsser.

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.